โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางกุลนิตย์ มีสารพัน

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ

ตำแหน่งหัวหน้างานวัดผล ประเมินผล เทียบโอนการศึกษา

รายละเอียดหัวหน้างานวัดผล ประเมินผล เทียบโอนการศึกษา

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^