โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

Download

pdf
สรุปรายงานโครงการ วันคริสต์มาส.pdf
สรุปรายงานโครงการ วันคริสต์มาส
pdf
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ 2566.pdf
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ 2566
pdf
สอนเสริมเพิ่มความเป็นเลิศทางวิชาการ Maths & En.pdf
สอนเสริมเพิ่มความเป็นเลิศทางวิชาการ Maths & Eng
pdf
รายงานผลการดำเนินงาน Best Practice AL 2023.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน Best Practice AL 2023
pdf
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว.pdf
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ
pdf
สรุปรายงานทอดผ้าป่าสามัคคีฯ 2566.pdf
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา "48 ปี คืนสู่เหย้า แสดฟ้า"
pdf
รายงานโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2/2565.pdf
รายงานโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ครูทีี่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน 2/2565
pdf
รายงานโครงการวัยใสห่างไกลยาเสพติด 2565.pdf
รายงานโครงการวัยใสห่างไกลยาเสพติด 2565
pdf
รายงานผลการดำเนินโครงการวันวิทย์ 2565.pdf
รายงานผลการดำเนินโครงการวันวิทย์ 2565
pdf
รายงานโครงการรักการอ่าน 2565.pdf
รายงานโครงการรักการอ่าน 2565
pdf
รายงานผลกิจกรรม One Day with ECK 2565.pdf
รายงานผลกิจกรรม One Day with ECK 2565
pdf
รายงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 2565.pdf
รายงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 2565
pdf
รายงานผลกิจกรรมคริสต์มาส 2565.pdf
รายงานผลกิจกรรมคริสต์มาส 2565
pdf
รายงานการประเมินผลลูกเสือ เนตรนารีฯ 2565.pdf
รายงานการประเมินผลลูกเสือ เนตรนารีฯ 2565
pdf
รายงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565.pdf
รายงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565
pdf
สรุปโครงการเปิดบ้าน แสดงผลงานวิชาการ ดนตรี กีฬา.pdf
กิจกรรมเปิดบ้านเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ ดนตรี กีฬา
1
^