โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ไทยมีงานทำ
ไทยมีงานทำ

11 พ.ค. 2566 0 91

ไทยมีงานทำ รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชน แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นสำหรับคนหางานที่กำลังมองหางานที่เหมาะสมกับตนเอง โดยรวบรวมตำแหน่งงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และตำแหน่งงานจากบริษัท หางานชั้นนำไว้หลายตำแหน่งเพื่อคนหางานสามารถค้นหาข้อมูล ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่ส

1
^