โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางแสงจันทร์ สรรพเลิศ

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^