โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสมพร สิงหศิริ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดครูชำนาญการพิเศษ

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^