โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายฉนวน อุทโท

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุศึกษาและพละศึกษา

รายละเอียดหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุศึกษาและพละศึกษา

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^