โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางมณีรัตน์ พรมคำบุตร

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

รายละเอียดชำนาญการพิเศษ

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^