โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางรชนีกร ระฟ้า

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานโภชนาการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^