โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายเกรียงไกร กิ่งแก้ว

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0890416054

อีเมลkriengkrai0702@gmail.com.

^