โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นายอธิปติ จิตรภักดี

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางสาวสุมาลี รัตนศรีหา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสุรเวษฐ์ นิลพันธ์

  ครูอัตราจ้างภาษาจีน

 • thumbnail

  Mr.Mohammad NaZri A.Malon

  ครูต่างชาติ

 • thumbnail

  นางสาวอรอนงค์ สกุลซ้ง

  ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ

^