โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นายสุวัฒศิลป์ การถวิล

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางสุมาลี เทวฤทธิ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางรุจิเรขา สิงห์จินดา

  ครูชำนาญการพิเศษ

^