โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางจารุวรรณี เจริญท้าว

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางรชนีกร ระฟ้า

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวอรอนงค์ บุญไชยโย

  ครูชำนาญการ

^