โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

Personnel

กลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางสุมาลี เทวฤทธิ์

  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางกุลนิตย์ มีสารพัน

  งานทะเบียนวัดผล

 • thumbnail

  นางศิริวรรณ มีสารพันธ์

  งานทะเบียนวัดผล

^