โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางปรุงจิตร แสบงบาล

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางแสงจันทร์ สรรพเลิศ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายณัฏฐชัย กลางประพันธ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

^