โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

  • thumbnail

    นายฉนวน อุทโท

    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุศึกษาและพละศึกษา

  • thumbnail

    นางสมพร สิงหศิริ

    ครูชำนาญการพิเศษ

^