โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

  • thumbnail

    นางระวิวรรณ คุ้มนายอ

    หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

  • thumbnail

    นายณัฏฐชัย กลางประพันธ์

    ครูชำนาญการพิเศษ

^