โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

ไทยมีงานทำ

"ไทยมีงานทำ"
รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชน
แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นสำหรับคนหางานที่กำลังมองหางานที่เหมาะสมกับตนเอง
โดยรวบรวมตำแหน่งงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และตำแหน่งงานจากบริษัท
หางานชั้นนำไว้หลายตำแหน่งเพื่อคนหางานสามารถค้นหาข้อมูล
ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^