โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา "48 ปี คืนสู่เหย้า แสดฟ้า&quo

^