โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

ร่วมฉลองพัดยศ พระครูปริยัติวราภิรักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์

1
^