โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วม ถวายพระพร พระบรมราชิน

1
^