โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

ภาพกิจกรรมการการเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และลูก

^