โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

ภาพกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ

^