โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ร่วมปลู

1
^