โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

หลวงตาบุญชื้นมาบอกบุญที่โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา

1
^