โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

งานแนะแนวและกลุ่มบริหารวิชาการ ออกแนะแนวศึกษาต่อ ม.ๅ ม.4

^