โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา พร้อมคณะครูและบุคลากร ร่วมกิจกร

^