โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา นางมณีรัตน์ พรมคำบุตร มอบเกี

1
^