โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

รับเกียรติบัตร กีฬาแห่งชาติจากท่าน ผอ. สพม.กาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนห

1
^