โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางศิริวรรณ มีสารพันธ์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ

ตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

รายละเอียดหัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^