โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายฉนวน อุทโท

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^