กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
@จำนวนรับ 200 คน
@วันรับสมัคร วันที่ 21-25 มีนาคม 2563
@สอบคัดเลือก วันที่ 28 มีนาคม 2563
@รายงานตัว มอบตัว วันที่ 6 เมษายน 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
@จำนวนรับ 160 คน
@วันรับสมัคร วันที่ 21-25 มีนาคม 2563
@สอบคัดเลือก วันที่ 29 มีนาคม 2563
@รายงานตัว มอบตัว วันที่ 6 เมษายน 2563

ประกาศโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ครูสอนภาษาเกาหลี)
รายละเอียด

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  คุณธรรม  และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นาฬิกา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

1111111.jpg

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

img_25621216_090353.jpg

ข้าราชการครู

1046030639-20160608-093525.jpg