สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyx0rfc-IppBX4p_oxOwinz0mxc2dx9OzFC6PpNY26rnlt7Q/viewform

ประกาศโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ครูสอนภาษาเกาหลี)
รายละเอียด

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาปีการศึกษา 2562
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง จำนวนนักเรียนแขวนลอย
(ทำรอดำเนินการไว้ในปีที่แล้ว)
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 0 0 0 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 0 0 0 0 0 0
อนุบาล 3 0 0 0 0 0 0 0
รวมอนุบาล 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0 0 0 0
รวมประถมศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
ปีที่ 1 47 49 96 3 0 0 0
ปีที่ 2 53 50 103 4 0 0 0
ปีที่ 3 43 51 94 4 1 2 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 143 150 293 11
ปีที่ 4 34 68 102 3 0 0 0
ปีที่ 5 33 39 72 3 0 0 0
ปีที่ 6 34 67 101 4 0 0 0
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 101 174 275 10
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 0 0 0 0 0 0 0
รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ 0 0 0 0
รวม 244 324 568 21

นาฬิกา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

1111111.jpg

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

img_25621216_090353.jpg

ข้าราชการครู

1046030639-20160608-092339.jpg