บ่าวปรัชาสัมพันธ์1

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา รับสมัครนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

คำอธิบาย: CRUT1.BMP

 

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
1046030639
รหัส Smis 8 หลัก :
46032022
รหัส Obec 6 หลัก :
030639
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
ห้วยผึ้งพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
Huaiphungpittaya
ที่อยู่ :
หมู่ที่   4 บ้านห้วยผึ้ง
ตำบล :
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอ :
ห้วยผึ้ง
จังหวัด :
กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
46240
โทรศัพท์ :
043-869036
โทรสาร :
043869174
ระดับที่เปิดสอน :
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
20 มิถุนายน 2518
อีเมล์ :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
พลังผึ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ห้วยผึ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
0 กม.

นาฬิกา

ผูอำนวยการโรงเรียน

1046030639-20170521-100512.jpg

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

1046030639-20170521-113447.jpg

ข้าราชการครู

20170522641711644P5211172.JPG