ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา